Podmienky

Prevádzkovateľ webu je: Mad Monkey Marketing s.r.o, IČ 06345808

Odoslaním formulára udeľujete spoločnosti NUTRIADAPT s.r.o., so sídlom Praha 2, Americká 579/17, PSČ 120 00, IČO: 08636745 ako prevádzkovateľovi programu výživového poradenstva NUTRIADAPT, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré ste zadali do formulára, a to k nasledujúcemu účelu.

Osobné údaje sú poskytované preto, aby sme Vám mohli pripraviť ponuku služieb v oblasti výživového poradenstva a ďalej aby sme Vám mohli v primeranom rozsahu zasielať či inak komunikovať komerčné oznámenia týkajúce sa tejto oblasti (najmä v podobe elektronických správ). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to akoukoľvek zrozumiteľnou formou, najlepšie správou na info@nutriadapt.sk. V súvislosti s ponukou služieb Vás budeme kontaktovať najneskôr v lehote 2 mesiacov od poskytnutia súhlasu. Obchodné oznámenie Vám môžeme zasielať (komunikovať) po neurčitú dobu, avšak v súvislosti s každým obchodným oznámením budete mať možnosť odmietnuť ďalšie obchodné oznámenia. Poskytnutie osobných údajov prostredníctvom formulára nie je zákonnov ani zmluvnou požiadavkou; záleží len na vás.

S ponukou služieb Vás nemusí kontaktovať iba NUTRIADAPT s.r.o., ale aj iný partner, ktorý sa zúčastňuje programu NUTRIADAPT, najmä tým, že prevádzkuje poradňu NUTRIADAPT. NUTRIADAPT s.r.o. aj partneri sú oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s týmto súhlasom prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú prevádzkové, servisné alebo IT služby. Všetci zúčastnení sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch a nesmú s nimi nakladať inak, než je stanovené v týchto podmienkach.

Vopred Vás informujeme, že služby v oblasti výživového poradenstva nie sú zdravotníckymi službami a nenahrádzajú ich. Ak trpíte chorobou alebo chorobným stavom, poraďte sa so svojím lekárom. Výsledky služieb nutričného poradenstva sú individuálne a závisí od mnohých faktorov, ako je napr. zdravotný stav klienta, dodržiavanie predpísaného režimu, pohybová aktivita a pododobne.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Súhlasím Viac info